#TRNAVA


Miestni ľudia sú pre nás veľmi dôležití. Oni sú tí, ktorí nás motivujú zlepšovať kvalitu a starostlivosť.