#PROSTREDIE


Pre nás je kaviareň viac ako 4 steny a jeden stroj na kávu. Je to priestor pre tvorbu, oddych a stretnutie. Miesto, kde ľudia MAJÚ čas.